Nyhammars IF

Årsmöte

VERKSAMHETSPLAN 2024

Att sportsligt, ekonomiskt och socialt vara en av kommunens ledande klubbar med fotboll, skidor, utegym, padelbana, boule, barngympa, skridsko och cykel i vår verksamhet. Alla, oavsett ålder ska kunna delta i vår verksamhet, varför vi är en av kommunens billigaste föreningar att medverka i. Låga medlemsavgifter och inga övriga avgifter för våra medlemmar. Klubben skall vara ett föredöme för ungdomarna i bygden och jobba för mångfald, jämställdhet och allas lika värde.


Verksamhetsberättelse 2023

Styrelsen har under verksamhetsåret 1 november 2022 – 31 oktober 2023 haft 10 protokollförda möten. Styrelsen har av 7 ordinarie ledamöter med olika mandattider och två revisorer, valda på ett år. Föreningen har under året köpt kassörsstöd av redovisningsbyrå med fakturahanteringen, löner och skatter samt bokföring. Under året har vår hemsida gjorts om av Jörgen Borg. En skenade el-kostnad gjorde att vi haft stort focus på att minska vår el-förbrukning och att få till en bättre och hållbarare energiförsörjning. Vi har fått el-stöd från kommunen, både direkt för kostnaderna och för investering. Vi har haft möten med Svenska fotbollsförbundet och Rexel om att sätta upp solceller och få bidrag för det. Ett jobb som fortsätter. Lars Strömsund och Thomas Fröbel har haft möten med banken om detta.

Dagordning årsmöte 2023

Dagordning för årsmöte i Nyhammars IF

söndag 17 december 2023,

klockan 17.00.

Plats: Gamla BrukskontoretSTADGAR FÖR NYHAMMARS IDROTTSFÖRENING 2,0

Förslag till årsmötet 17 december 2023